Компани Байгууллагын нэгж Нээлттэй ажлын байр Дэлгэрэнгүй Анкет хүлээн авах хугацаа
1 CAPITRON BANK Эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс Ахлах менежер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2024.07.30
2 CAPITRON BANK Дэд бүтцийн хэлтэс Сүлжээний администратор Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2024.07.31
3 CAPITRON BANK Хөрөнгө оруулалтын банкны алба Хөрөнгө оруулалтын банкны мэргэжилтэн Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2024.07.31
4 CAPITRON BANK Олон улсын банкны хэлтэс Тогтвортой санхүүжилт хариуцсан менежер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2024.07.31
5 CAPITRON BANK "Замын-Үүд" тооцооны төв Ахлах менежер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2024.07.31
6 CAPITRON BANK "Замын-Үүд" тооцооны төв Харилцааны менежер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2024.07.31
7 CAPITRON BANK Зээлийн судалгааны хэлтэс Зээлийн судалгааны менежер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2024.07.31
8 CAPITRON BANK "Ховд" салбар Теллер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2024.07.31
9 CAPITRON BANK "Ховд" салбар Харилцааны менежер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2024.07.31
10 CAPITRON BANK "Гурван тэс" тооцооны төв Зээлийн мэргэжилтэн Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2024.07.31
11 CAPITRON BANK "Өмнөговь" салбар Теллер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2024.07.31
12 CAPITRON BANK Бүтээгдэхүүн удирдлагын хэлтэс Бүтээгдэхүүн хариуцсан ахлах менежер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2024.07.31
13 CAPITRON BANK "Цогтцэций" тооцооны төв Тооцооны төвийн захирал Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2024.07.31
14 CAPITRON BANK Дижитал шилжилтийн газар Газрын захирал Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2024.07.31
15 CAPITRON BANK "Баян-Өлгий" салбар Теллер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2024.07.31
16 CAPITRON BANK "Яармаг" ВИП салбар Харилцагчийн зөвлөх Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2024.07.31
17 CAPITRON BANK "Яармаг" ВИП салбар Харилцааны менежер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2024.07.31
18 CAPITRON BANK "Яармаг" ВИП салбар Зээлийн мэргэжилтэн Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2024.07.31
19 CAPITRON BANK "Яармаг" ВИП салбар Ахлах менежер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2024.07.31
20 CAPITRON BANK "Яармаг" ВИП салбар Вип теллер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2024.07.31
21 CAPITRON BANK Яармаг ВИП салбар Салбарын захирал Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2024.07.31
22 CAPITRON BANK Стратеги төлөвлөлтийн алба Төслийн координатор Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2024.07.31
23 CAPITRON BANK Харилцагчийн үйлчилгээний хэлтэс Ресепшн Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2024.07.31
24 CAPITRON BANK Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн хэлтэс Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн менежер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2024.07.31
25 CAPITRON BANK Салбарын удирдлагын хэлтэс Салбар хариуцсан менежер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2024.07.31
26 CAPITRON BANK Зээлийн судалгааны хэлтэс Зээлийн судалгааны ахлах менежер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2024.07.31