Компани Байгууллагын нэгж Нээлттэй ажлын байр Анкет хүлээн авах хугацаа
1 CAPITRON BANK Байгууллагын харилцааны хэлтэс Харилцааны менежер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2022.12.15
2 CAPITRON BANK Програм ашиглалтын алба Системийн администратор Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2022.12.22
3 CAPITRON BANK Харилцагчийн мэдээллийн төв /Call center/ Харилцагчийн үйлчилгээний ажилтан Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2022.12.30
4 CAPITRON BANK "4-дүгээр хороолол" салбар Теллер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2022.12.30
5 CAPITRON BANK Байгууллагын зээлийн хэлтэс Харилцагчийн менежер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2022.12.30
6 CAPITRON BANK Бизнес хөгжлийн газар Газрын захирал Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2022.12.30
7 CAPITRON BANK Дэд бүтцийн алба Сүлжээний администратор Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2022.12.30
8 CAPITRON BANK Эко банкны алба ТОС хариуцсан менежер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2022.12.30