Компани Байгууллагын нэгж Нээлттэй ажлын байр Анкет хүлээн авах хугацаа
1 CAPITRON BANK Гэрээт Цагийн ажилтан Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2023.04.03
2 CAPITRON BANK "4-дүгээр хороолол" салбар Теллер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2023.04.14
3 CAPITRON BANK Захиргааны алба Архив, бичиг хэргийн мэргэжилтэн Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2023.04.14
4 CAPITRON BANK Програм хөгжүүлэлтийн алба Дата хөгжүүлэгч Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2023.04.14
5 CAPITRON BANK Байгууллагын хөгжил, хүний нөөцийн газар Хүний нөөцийн менежер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2023.04.14
6 CAPITRON BANK Харилцагчийн мэдээллийн төв /Call center/ Харилцагчийн үйлчилгээний ажилтан Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2023.04.14
7 CAPITRON BANK Дэд бүтцийн алба Мэдээллийн сангийн администратор Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2023.04.14
8 CAPITRON BANK Дата хөгжүүлэлтийн алба Дата аналист Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2023.04.14
9 CAPITRON BANK Байгууллагын харилцааны хэлтэс Харилцааны менежер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2023.04.14
10 CAPITRON BANK Хөрш орнуудын хамтын ажиллагааны алба Хөрш орнуудын хамтын ажиллагаа хариуцсан менежер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2023.04.14
11 CAPITRON BANK Програм хөгжүүлэлтийн алба Систем хөгжүүлэгч Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2023.04.14
12 CAPITRON BANK Дижитал шилжилтийн газар Дижитал зээлийн үйл ажиллагааны менежер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2023.04.14
13 CAPITRON BANK Салбарын удирдлагын хэлтэс Хамтын ажиллагаа хариуцсан менежер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2023.04.14
14 CAPITRON BANK Дижитал шилжилтийн газар Бизнес аналист Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2023.04.14
15 CAPITRON BANK Эко банкны алба ТОС хариуцсан менежер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2023.04.14
16 CAPITRON BANK Арилжааны алба Дилер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2023.04.17