Компани Байгууллагын нэгж Нээлттэй ажлын байр Анкет хүлээн авах хугацаа
1 CAPITRON BANK Хамтын ажиллагааны хэлтэс Байгууллагын хамтын ажиллагааны менежер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2023.09.29
2 CAPITRON BANK "4-дүгээр хороолол" салбар Салбарын захирал Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2023.09.29
3 CAPITRON BANK "Шангри-Ла" Вип салбар Харилцааны менежер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2023.10.06
4 CAPITRON BANK Хөрш орнуудын хамтын ажиллагааны алба Хөрш орнуудын хамтын ажиллагаа хариуцсан менежер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2023.10.14
5 CAPITRON BANK Харилцагчийн мэдээллийн төв /Call center/ Харилцагчийн үйлчилгээний ажилтан Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2023.10.16
6 CAPITRON BANK Байгууллагын зээлийн хэлтэс Харилцагчийн менежер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2023.10.16
7 CAPITRON BANK Арилжааны алба Дилер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2023.10.19
8 CAPITRON BANK Тусгай активын хэлтэс Тусгай активын хуульч Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2023.10.19
9 CAPITRON BANK Дижитал шилжилтийн газар Бизнес аналист Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2023.10.19
10 CAPITRON BANK Зээлийн судалгааны хэлтэс Зээлийн менежер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2023.10.19