Компани Байгууллагын нэгж Нээлттэй ажлын байр Анкет хүлээн авах хугацаа
1 CAPITRON BANK Програм ашиглалтын алба Программ ашиглалтын мэргэжилтэн Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2023.06.24
2 CAPITRON BANK Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн хэлтэс Хэлтсийн захирал Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2023.06.30
3 CAPITRON BANK Маркетинг, олон нийттэй харилцах газар Сошиал медиа хариуцсан менежер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2023.06.30
4 CAPITRON BANK Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн хэлтэс Хэлтсийн захирал Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2023.07.03
5 CAPITRON BANK Харилцагчийн үйлчилгээ, инновацийн хэлтэс Судалгааны мэргэжилтэн Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2023.07.03
6 CAPITRON BANK Хөрш орнуудын хамтын ажиллагааны алба Хөрш орнуудын хамтын ажиллагаа хариуцсан менежер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2023.07.03
7 CAPITRON BANK Харилцагчийн үйлчилгээ, инновацийн хэлтэс Сургалтын мэргэжилтэн Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2023.07.03
8 CAPITRON BANK "Шангри-Ла" Вип салбар Харилцааны менежер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2023.07.03
9 CAPITRON BANK Байгууллагын харилцааны хэлтэс Харилцааны менежер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2023.07.04
10 CAPITRON BANK Дэд бүтцийн алба Мэдээллийн сангийн администратор Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2023.07.04
11 CAPITRON BANK Харилцагчийн мэдээллийн төв /Call center/ Харилцагчийн үйлчилгээний ажилтан Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2023.07.05
12 CAPITRON BANK "4-дүгээр хороолол" салбар Теллер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2023.07.07