Компани Байгууллагын нэгж Нээлттэй ажлын байр Анкет хүлээн авах хугацаа
1 CAPITRON BANK Маркетингийн хэлтэс Маркетингийн менежер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2023.02.06
2 CAPITRON BANK Харилцагчийн мэдээллийн төв /Call center/ Харилцагчийн үйлчилгээний ажилтан Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2023.02.06
3 CAPITRON BANK Байгууллагын зээлийн хэлтэс Харилцагчийн менежер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2023.02.06
4 CAPITRON BANK Систем хөгжүүлэлтийн алба Систем хөгжүүлэгч Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2023.02.06
5 CAPITRON BANK Олон улсын банкны хэлтэс Корреспондент банкны менежер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2023.02.10
6 CAPITRON BANK Эрсдэлийн удирдлагын алба Зээлийн эрсдэлийн шинжээч Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2023.02.10
7 CAPITRON BANK Байгууллагын харилцааны хэлтэс Харилцааны менежер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2023.02.10
8 CAPITRON BANK Эко банкны алба ТОС хариуцсан менежер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2023.02.20