Компани Байгууллагын нэгж Нээлттэй ажлын байр Дэлгэрэнгүй Анкет хүлээн авах хугацаа
1 CAPITRON BANK Хөрөнгө оруулалтын банкны алба Хөрөнгө оруулалтын банкны мэргэжилтэн Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2024.03.07
2 CAPITRON BANK Хөрш орнуудын хамтын ажиллагааны алба Хөрш орнуудын хамтын ажиллагааны менежер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2024.03.09
3 CAPITRON BANK Бүтээгдэхүүн удирдлагын хэлтэс Бүтээгдэхүүн хариуцсан менежер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2024.03.15
4 CAPITRON BANK Дижитал үйл ажиллагааны алба Кредит скоринг хариуцсан менежер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2024.03.19
5 CAPITRON BANK Бизнес судалгаа, хөгжүүлэлтийн алба Хамтын ажиллагаа хариуцсан менежер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2024.03.22
6 CAPITRON BANK "4-дүгээр хороолол" салбар Теллер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2024.03.23
7 CAPITRON BANK Зээлийн судалгааны хэлтэс Зээлийн судалгааны менежер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2024.03.23
8 CAPITRON BANK Дотоод аудитын газар Мэдээллийн технологийн аудитор Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2024.03.23
9 CAPITRON BANK Комплаенсийн алба Комплаенсийн шинжээч Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2024.03.23
10 CAPITRON BANK Процесс сайжруулалтын алба Процесс сайжруулалтын менежер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2024.03.23
11 CAPITRON BANK "Шинэ дархан" тооцооны төв Теллер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2024.03.23
12 CAPITRON BANK Програм ашиглалтын хэлтэс Программ ашиглалтын мэргэжилтэн Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2024.03.26
13 CAPITRON BANK "Шангри-Ла" Вип салбар Харилцааны менежер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2024.03.26
14 CAPITRON BANK "Ханбогд" тооцооны төв Теллер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2024.03.27
15 CAPITRON BANK Хөрш орнуудын хамтын ажиллагааны алба Хөрш орнуудын хамтын ажиллагааны менежер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2024.03.27
16 CAPITRON BANK Харилцагчийн үйлчилгээний хэлтэс Ресепшн Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2024.04.01
17 CAPITRON BANK Маркетинг, олон нийттэй харилцах газар Маркетингийн копиврайтер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2024.04.04