Компани Байгууллагын нэгж Нээлттэй ажлын байр Анкет хүлээн авах хугацаа
1 CAPITRON BANK Олон улсын банкны хэлтэс Ахлах менежер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2023.12.01
2 CAPITRON BANK Хөрш орнуудын хамтын ажиллагааны алба Хөрш орнуудын хамтын ажиллагаа хариуцсан менежер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2023.12.08
3 CAPITRON BANK "Өмнөговь" салбар Харилцааны менежер Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2023.12.13
4 CAPITRON BANK "Дорноговь" салбар Жолооч Ажлын байрны дэлгэрэнгүй 2023.12.28